KURS

Det blir med jamne mellomrom arrangert kurs og treff i butikken.